تمیز کردن داخل مایکروویو

تمیز کردن مایکروویو | مایکروفر

برای تمیز کردن و از بین بردن غذاهای ریخته شده داخل مایکروویو در دستگاه یک فنجان پر از آب را داخل آن قرار دهید دستگاه را روشن کنید تا ظرف ۱ یا ۲ دقیقه دستگاه آب را به جوش بیاورد. خواهید دید که لکه های مانده غذا به راحتی پاک خواهندشد.