رفع مشکل جمع شدن مورچه ها در گلدان

مورچه در گلدان

اگر در گلدان شما مورچه جمع می شود، میتوانید با یک راهکار ساده جلوی جمع شدن مورچه در گلدان را بگیرید

ابتدا گلدان را خیس کنید و بعد از درآوردن گیاه، حشرات ته آن را در بیاورید.
گلدان را دوباره پر کنید و روی آجری قرار دهید که با روغن اکالیپتوس تمیز می شود.
سپس یک حقله فلفل سفید دور گلدان قرار دهید.

حل مشکل جمع شدن مورچه ها در باغچه

جهت حل این مشکل، درون شکاف ها و هرجا که محل تجمع مورچه هاست پودر تالک و پودر فلفل سفید بپاشید