چربی سوزی با ال کارنیتین | آیا ال کارنیتین واقعاً موثر است ؟

ال کارتینین

پژوهش‌ها نشان داده است که مصرف روزانه ال کارنیتین در ورزشکاران می‌تواند حتی تا ۲۵٪ میزان توانایی و ظرفیت فعالیت بدنی را بالا ببرد.
افرادی که از مکمل‌های ال کارنیتین استفاده میکنند کمتر دچار خستگی در تمرین و کوفتگی بعد از تمرین می‌شوند و همچنین کارشناسان معتقدند که ال‌کارنتین موجب بازیابی سریعتر قوای بدنی می گردد.


در مطالعات متعددی که محققان داشته اند در خصوص کاهش وزن تأثیر مستقیم این ماده ثابت نشده است و این نکته حائز اهمیت است که ال‌کارنیتین فقط مسئول نقل و انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری سلول است، نه آن را می‌سوزاند و نه آن را تجزیه می‌کند و ال کارنتین فقط کمک به چربی سوزی با فعالیت بدنی را دارد.

منابع غذایی ال کارنیتین :

بهترین منابع غذایی که میتانید ال‌کارنیتین از آنها دریافت کنید عبارتند از : آجیل و دانه ها ، حبوبات ، سبزیجات ، میوه ها و غلات