حقوقی

2مطلب موجود می باشد.
اثبات زنا | مجازات تجاوز | اثبات تجاوز
حقوقی

اثبات جرم و مجازات رابطه نامشروع


مسلماً این بزه با اقرار شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است و لیکن گاهی ادله ای همچون پرینت مکالمات، پیامک ها و نیز تصویر، فیلم…

دعوای مالک و مستاجر بر سر هزینه تعمیرات
مهارت‌های زندگی

هزینه تعمیرات خانه اجاره ای با مالک است یا مستاجر ؟


یکی از اختلافات رایج میان مالک و مستاجر، هزینه تعمیرات ملک است. براساس ماده ۴۸۶ قانون مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان…